Vzdělávací kurzy

Zde se můžete podívat, které kurzy aktuálně nabízíme, (tlačítko Filtruj). Zároveň se můžete předběžně přihlásit do nabízených termínů.

Pokud máte zájem o kurz, u kterého není vypsáno konkrétní datum, pošlete nám zprávu formou předběžné přihlášky, my Vás budeme informovat.

AKTUÁLNĚ: Nabídka kurzů Psychologie jinak pro škol. rok 2016/17

Nejbližší termíny

Praha 25.-26.11.2016

Brno 2.-3.12.2016

Informace pro zájemce

Přihláška


Sebepoznávání a poznávání druhých

Témata: Sociální percepce, Atribuční teorie, Sociální učení. Kombinace teoretických přednášek a praktických nácviků, modelových situací a prožitků, samostatná práce. Rozsah: 13 hodin (1,5 dne). Cena: 1200 Kč

1.9.2016 - 30.6.2017

PhDr. David Čáp, Mgr. Lucie Jurová, Mgr. Jana Lidická, Mgr. Aneta Mertinová, Mgr. Eva Pavlíková

Přihlásit se

Osobnost a její hybatelé

Témata: Potřeby a seberealizace osobnosti, Motivace a životní cíle, Hodnotový systém. Kombinace teoretických přednášek a praktických nácviků, modelových situací a prožitků, samostatná práce. Rozsah: 13 hodin (1,5 dne). Cena: 1200 Kč.

1.9.2016 - 30.6.2017

PhDr. David Čáp, Mgr. Lucie Jurová, Mgr. Jana Lidická, Mgr. Aneta Mertinová, Mgr. Eva Pavlíková

Přihlásit se

Sociální vlivy

Témata: Konformita, poslušnost a vyhovění, Prosociální chování, Konflikty a jejich zvládání. Kombinace teoretických přednášek a praktických nácviků, modelových situací a prožitků, samostatná práce. Rozsah: 13 hodin (1,5 dne). Cena: 1200 Kč

1.9.2016 - 30.6.2017

PhDr. David Čáp, Mgr. Lucie Jurová, Mgr. Jana Lidická, Mgr. Aneta Mertinová, Mgr. Eva Pavlíková

Přihlásit se

Základy komunikacev

Témata: Základní komunikační styly, Zpětná vazba a distance, Vyjednávání. Kombinace teoretických přednášek a praktických nácviků, modelových situací a prožitků, samostatná práce. Rozsah: 13 hodin (1,5 dne). Cena: 1200 Kč.

1.9.2016 - 30.6.2017

PhDr. David Čáp, Mgr. Lucie Jurová, Mgr. Jana Lidická, Mgr. Aneta Mertinová, Mgr. Eva Pavlíková

Přihlásit se

Komunikační dovednosti v klinické praxi

Témata: Šok a komunikace, Komunikace a člověk s postižením, Agrese a komunikace. Kombinace teoretických přednášek a praktických nácviků, modelových situací a prožitků, samostatná práce. Rozsah: 13 hodin (1,5 dne). Cena: 1200 Kč.

1.9.2016 - 30.6.2017

PhDr. David Čáp, Mgr. Lucie Jurová, Mgr. Jana Lidická, Mgr. Aneta Mertinová, Mgr. Eva Pavlíková

Přihlásit se

Náročné krizové situace

Témata: Stres a burn-out, Coping, odolnost a relaxace, Debriefing. Kombinace teoretických přednášek a praktických nácviků, modelových situací a prožitků, samostatná práce. Rozsah: 13 hodin (1,5 dne). Cena: 1200 Kč.

1.9.2016 - 30.6.2017

PhDr. David Čáp, Mgr. Lucie Jurová, Mgr. Jana Lidická, Mgr. Aneta Mertinová, Mgr. Eva Pavlíková

Přihlásit se

Náročné životní události

Témata: Dlouhodobé onemocnění a smrt, Suicidální chování, Panika a masové jevy. Kombinace teoretických přednášek a praktických nácviků, modelových situací a prožitků, samostatná práce. Rozsah: 13 hodin (1,5 dne). Cena: 1200 Kč.

1.9.2016 - 30.6.2017

PhDr. David Čáp, Mgr. Lucie Jurová, Mgr. Jana Lidická, Mgr. Aneta Mertinová, Mgr. Eva Pavlíková

Přihlásit se

Psychopatologie a nemoc

Témata: Kognice, vůle a emoce, Somatizační porucha, PPP a závislosti, Role pacient-lékař. Kombinace teoretických přednášek a praktických nácviků, modelových situací a prožitků, samostatná práce. Rozsah: 13 hodin (1,5 dne). Cena: 1200 Kč.

1.9.2016 - 30.6.2017

PhDr. David Čáp, Mgr. Lucie Jurová, Mgr. Jana Lidická, Mgr. Aneta Mertinová, Mgr. Eva Pavlíková

Přihlásit se

Ohrožený klient

Témata: Syndrom CAN,EAN, Domácí násilí, Techniky práce s ohrožením. Kombinace teoretických přednášek a praktických nácviků, modelových situací a prožitků, samostatná práce. Rozsah: 13 hodin (1,5 dne). Cena: 1200 Kč.

1.9.2016 - 30.6.2017

PhDr. David Čáp, Mgr. Lucie Jurová, Mgr. Jana Lidická, Mgr. Aneta Mertinová, Mgr. Eva Pavlíková

Přihlásit se

Dětská tematika

Témata: Děti s postižením, Teorie attachmentu, Hospitalismus. Kombinace teoretických přednášek a praktických nácviků, modelových situací a prožitků, samostatná práce. Rozsah: 13 hodin (1,5 dne). Cena: 1200 Kč.

1.9.2016 - 30.6.2017

PhDr. David Čáp, Mgr. Lucie Jurová, Mgr. Jana Lidická, Mgr. Aneta Mertinová, Mgr. Eva Pavlíková

Přihlásit se

Kurz byl smazán včetně zaznamenaných rezervací.