Vzdělávání pedagogů MŠ v kraji Vysočina

O projektu

Projekt "Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ" realizujeme jako partneři společnosti Infra, s.r.o.

Hlavním cílem projektu je podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků MŠ kraje Vysočina v oblasti naplňování zásad kurikulární reformy, zejména podpora rozvoje kompetencí v práci s dětmi v oblastech předcházejících čtenářským dovednostem, emočního rozvoje a využití moderních didaktických metod. V projektu bude kombinována podpora formou akreditovaných seminářů DVPP a setkávání, sdílení dobré praxe, individuálních konzultací a mentoringu.

Aktivity projektu probíhají od 1.4.2013 do 31.1.2015.

Výstupy projektu

V projektu jsou zpracovávány a aplikovány metodické materiály, které jsou volně dostupné pro všechny zájemce z řad pedagogů.

Materiály najdete na stránce ms.erudis.cz

 

Kdo projekt financuje

logo_esf_opvk_2011.jpg

 Tento projekt je  spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

www.esfcr.cz          www.strukturalni-fondy.cz           www.msmt.cz   

 

TISKOVÁ ZPRÁVA O PROJEKTU