SZŠ Litomyšl

Aktuality z projektu

ICT školení pro pedagogy

Díky finanční podpoře projektu jsme mohli uskutečnit školení pro pedagogy na téma „Speciální programy pro děti se SVP". Seznámili se s programy, které mohou používat na tabletech a noteboocích a které pomohou žákům při nácviku různých dovedností. Školení se ukutečnilo 20.5.2014 a vedla jej lektorka Mgr. Jana Šarounová.  

Víkendový seminář pro pedagogy

Pro pedagogický sbor Speciální základní školy Litomyšl jsme v rámci projektu připravili víkendový seminář na téma "Sebepoznání a spolupráce v pedagogickém kolektivu", který proběhl na Seči ve dnech 31.1. – 1.2.2014. Seminář Seminář absolvovalo 14 pedagogů.

Podzimní přežití v Praze

Podíleli jsme se na přípravě akce Podzimní přežití pro žáky 2. stupně ZŠ praktické, která probíhala od 7.11. do 11.11.2013. Žáci strávili prodloužený víkend v Praze, seznámili se s hlavními místy naší metropole  a poznali výhody i nevýhody života ve velkoměstě. 

Více zde: http://www.specialnizslitomysl.cz/akce2/

O projektu

Hlavním cílem projektu "Podpora rovných příležitostí žáků SZŠ Litomyšl" je přispět ke zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami realizací aktivit, které jsou komplexně zaměřeny na rozvoj kompetencí žáků ve výuce i mimo vyučování.
Projektové aktivity jsou navrženy jako pravidelná podpora žáků v oblastech:
Rozvoj smyslového vnímání a kognitivních schopností, udržování a rozvoj fyzických schopností zdravotně postižených žáků, komunikace, emoční rozvoj, sebepoznání, integrace do skupiny, spolupráce ve skupině, osvojení vědomostního základu.

V projektu se podílíme jako partneři Speciální základní školy Litomyšl.

Aktivity projektu probíhají od 1.4.2013 do 31.12.2014.

Kdo projekt financuje

logo_esf_opvk_2011.jpg

Tento projekt je  spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

www.esfcr.cz          www.strukturalni-fondy.cz           www.msmt.cz