Psychologie jinak

Aktuálně

V srpnu 2013 skončil dvouletý pilotní běh projektu Psychologie jinak.

Nyní nabízíme workshopy všem pedagogům i dalším zájemcům:

Informace pro zájemce

Přihláška

www.psychologiejinak.cz

O projektu

"Psychologie jinak" - projekt na podporu DVPP a výuky psychologie na středních školách je zaměřen na vzdělávání pedagogů středních zdravotnických škol, které má vést ke zkvalitnění výuky psychologie na těchto školách. Projektu se pilotně účastnilo 50 pedagogů ze celé ČR.

Cíle projektu

  • Zvýšit kvalifikaci a profesní rozvoj pedagogů
  • Podpořit pedagogy v aplikaci odborné teorie do praktické výuky psychologie.
  • Vytvořit komplexní vzdělávací program pro další vzdělávaní učitelů psychologie na středních školách.

Komu je projekt určen

  • Pedagogickým pracovníkům středních zdravotnických škol z celé ČR.

Jak projekt pilotně probíhal

V projektu proběhlo 10 výukových víkendových workshopů pro pedagogy, které kombinují praktické i teoretické moduly.  Pedagogům byla poskytována podpora formou supervize a intervize.  V projektu vznikly metodické a odborné publikace,  elearningové lekce a portál pro sdílení výukových materiálů. Do projektu jsou zapojeni odborníci z pražské Univezity Karlovy a brněnské Masarykovy univerzity. Projekt pilotně probíhal od března 2011 pod dobu 30 měsíců.

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

Mgr. Aneta Mertinová, amertinova@erudis.cz

Kdo projekt financuje

logo_esf_opvk_2011.jpg

Tento projekt je  spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

www.esfcr.cz         www.strukturalni-fondy.cz           www.msmt.cz