Projektové vyučování OP RLZ

O projektu

Projekt „Projektové vyučování a integrovaná tematická výuka jako podpora zavádění a realizace ŠVP ZV“ reaguje na potřeby současného základního školství. Je zaměřený na zkvalitnění výuky na základních školách prostřednictvím zavádění projektového vyučování a integrované tematické výuky jako jedněch z klíčových nástrojů realizace nové vzdělávací politiky. Jinými slovy: Rádi bychom učitelům usnadnili praktickou realizaci školních vzdělávacích programů a Rámcového vzdělávacího programu.

Co je cílem projektu?

 • zkvalitnění výuky na základních školách
 • podpora realizace školních vzdělávacích programů
 • proškolení celých pedagogických sborů základních škol v metodách aktivního učení a v metodice projektové a tematické výuky
 • vytvoření internetového portálu, jehož součástí bude databáze hotových projektů, prostor pro školy ke zveřejnění vlastních projektů, prostor pro vyhledání projektového partnera a diskusní fórum
 • vytvoření eLearningového kurzu, prostřednictvím kterého si učitelé procvičí, doplní a prohloubí dovednosti získané na školení
 • podpora moderních forem vzdělávání pedagogických pracovníků - eLearning
 • zvýšení počítačové gramotnosti pedagogických pracovníků ZŠ prostřednictvím školení v používání eLearningu a editačního prostředí webových stránek
 • podpora spolupráce mezi školami při realizaci projektového vyučování
 • podpora vytváření dlouhodobých partnerství mezi školami
 • posílení vztahu rodina-škola prostřednictvím speciálních dílen prezentujících nové způsoby výuky na dané škole

Komu je projekt určen?

Do projektu se zapojí celé pedagogické sbory 15 mimopražských základních škol (resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií). Seznam všech zapojených škol najdete zde.

Co je obsahem projektu?

Vzdělávací cyklus pro většinu zapojených škol v srpnu až září 2007. Součástí vzdělávacího cyklu bude:

 • 3denní školení zaměřené na metody aktivního učení (techniky práce s textem, metody kritického myšlení, simulační a diskusní techniky apod.)

 • 2denní školení zaměřené na metodiku projektové a integrované tematické výuky

 • 1denní praktická dílna, během které učitelé pod vedením lektorů vypracují vlastní projekt, který následně s podporou supervizora zrealizují na své škole

 • 2 půldenní semináře pro ředitele škol a koordinátory ŠVP, na kterých se budou řešit praktické a organizační otázky zavádění projektů do výuky

Prezenční část školení budou doplňovat eLearningové kurzy, které interaktivní a zábavnou formou procvičí a prohloubí vědomosti a dovednosti získané na školení. Kurzy budou dostupné nonstop na internetu.

V rámci projektu vznikne také speciální internetový portál s databází realizovaných projektů, kterou budeme průběžně doplňovat. Portál bude sloužit učitelům jako zdroj inspirace a podkladových materiálů při realizaci projektového vyučování. Každá zapojená škola také bude moci na portál vložit svůj vlastní projekt, konzultovat zkušenosti z projektové výuky s ostatními školami, případně najít pro svůj projekt vhodného partnera. Portál pro mimopražské školy najdete na stánkách www.projektovavyuka.cz.

Vyvrcholením vzdělávacího cyklu budou na každé škole tzv. Dílny pro rodiče a děti – hravá odpoledne, během kterých škola představí rodičům svých žáků výsledky projektového vyučování, seznámí je s principy nových metod výuky a připraví pro ně miniprojekty, aby si na vlastní kůži vyzkoušeli, v čem projektová výuka spočívá.

Jak projekt probíhá?

červen 08: 18.6.2008 se konala závěrečná konference projektu, příspěvky si můžete stáhnout níže
červen 08: zahájení školení k používání eLearningového kurzu a internetového portálu
květen 08: páté supervizní setkání lektorů mimopražských škol
květen 08: zahájení workshopů pro pedagogy - prezentace realizovaných projektů
březen 08: čtvrté supervizní setkání lektorů mimopražských škol
leden 08: třetí supervizní setkání lektorů mimopražských škol
prosinec 07: zapojení dalších dvou mimopražských škol
listopad 07: druhé supervizní setkání lektorů mimopražských škol
září 07: první supervizní setkání lektorů mimopražských škol
srpen 07: zpuštění prvních 3 lekcí elearningového kurzu s názvem "Co potřebuje učitel umět a znát, aby úspešně realizoval vyučovací projekt", kurz je přístupný po registraci na stránkách www.projektovavyuka.cz
srpen 07: zahájení školení pedagogických pracovníků na mimopražských školách
červen 07: zahájení vstupních analýz pro mimopražské školy
květen 07 - srpen 07: vyškolení 15 nových lektorů pro mimopražské školy
duben 07: vytištění projektových plakátků, náhled naleznete zde
březen 07: spuštění portálu o projektovém vyučování na www.projektovavyuka.cz
březen 07: zveřejnění článku o projektovém vyučování v časopisu Rodina a škola, úryvek z článku naleznete zde
prosinec 06: zahájení tvorby elearningových lekcí
prosinec 06: zahájení přípravy obsahu školení pedagogických pracovníků
prosinec 06: zahájení programování internetového portálu
prosinec 06: výběr dodavatele elearningových kurzů
prosinec 06: zahájení projektu

Kdo projekt realizuje?

 •     Erudis, o.p.s.

 •     Občanské sdružení JOB - www.jobos.cz

Kdo projekt financuje

Projekt byl podpořen v rámci opatření 3.1 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Je financován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Evropský sociální fond napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.
Více informací o ESF viz www.esfcr.cz.

logo_esf.jpg logo_eu.gif vlajka_cr.jpg

Materiály ke stažení

Plakat PDF, 1,3 MB

Příspěvky ze závěrečné konference

Prezentace projektů ZIP, 15,5 MB

Příspěvky panelistů ZIP, 247,1 KB

Instruktáž k výstupům projektu

Jak pracovat s internetovým portálem a eLearningov ZIP, 83,9 MB