Projektové vyučování JPD 3

O projektu

Projekt „Projektové vyučování a integrovaná tematická výuka jako podpora zavádění a realizace ŠVP ZV“ reaguje na potřeby současného základního školství. Je zaměřený na zkvalitnění výuky na základních školách prostřednictvím zavádění projektového vyučování a integrované tematické výuky jako jedněch z klíčových nástrojů realizace nové vzdělávací politiky. Jinými slovy: Rádi bychom učitelům usnadnili praktickou realizaci školních vzdělávacích programů a Rámcového vzdělávacího programu.

Co je cílem projektu?

 • zkvalitnění výuky na základních školách

 • podpora realizace školních vzdělávacích programů

 • proškolení celých pedagogických sborů základních škol v metodách aktivního učení a v metodice projektové a tematické výuky

 • vytvoření internetového portálu, jehož součástí bude databáze hotových projektů, prostor pro školy ke zveřejnění vlastních projektů, prostor pro vyhledání

 • projektového partnera a diskusní fórum

 • vytvoření eLearningového kurzu, prostřednictvím kterého si učitelé procvičí, doplní a prohloubí dovednosti získané na školení

 • podpora moderních forem vzdělávání pedagogických pracovníků - eLearning

 • zvýšení počítačové gramotnosti pedagogických pracovníků ZŠ prostřednictvím školení v používání eLearningu a editačního prostředí webových stránek

 • podpora spolupráce mezi školami při realizaci projektového vyučování

 • podpora vytváření dlouhodobých partnerství mezi školami

 • posílení vztahu rodina-škola prostřednictvím speciálních dílen prezentujících nové způsoby výuky na dané škole

Komu je projekt určen?

Do projektu se zapojí celé pedagogické sbory 15 pražských základních škol (resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií). Seznam všech zapojených škol najdete zde.

Co je obsahem projektu?

Vzdělávací cyklus pro prvních 10 škol začne v dubnu 2007, ostatní školy se zapojí v září 2007. Součástí vzdělávacího cyklu bude:

 •  3denní školení zaměřené na metody aktivního učení (techniky práce s textem, metody kritického myšlení, simulační a diskusní techniky apod.)
 •  2denní školení zaměřené na metodiku projektové a integrované tematické výuky
 •  1denní praktická dílna, během které učitelé pod vedením lektorů vypracují vlastní projekt, který následně s podporou supervizora zrealizují na své škole
 •  2 půldenní semináře pro ředitele škol a koordinátory ŠVP, na kterých se budou řešit praktické a organizační otázky zavádění projektů do výuky

Prezenční část školení budou doplňovat eLearningové kurzy, které interaktivní a zábavnou formou procvičí a prohloubí vědomosti a dovednosti získané na školení. Kurzy budou dostupné nonstop na internetu.

V rámci projektu vznikne také speciální internetový portál s databází realizovaných projektů, kterou budeme průběžně doplňovat. Portál bude sloužit učitelům jako zdroj inspirace a podkladových materiálů při realizaci projektového vyučování. Každá zapojená škola také bude moci na portál vložit svůj vlastní projekt, konzultovat zkušenosti z projektové výuky s ostatními školami, případně najít pro svůj projekt vhodného partnera. Portál určený pražským školám najdete na stránkách www.projektovevyucovani.cz.

Vyvrcholením vzdělávacího cyklu budou na každé škole tzv. Dílny pro rodiče a děti – hravá odpoledne, během kterých škola představí rodičům svých žáků výsledky projektového vyučování, seznámí je s principy nových metod výuky a připraví pro ně miniprojekty, aby si na vlastní kůži vyzkoušeli, v čem projektová výuka spočívá.

Jak projekt probíhá?

červen 08: 18.6.2008 se konala závěrečná konference projektu, příspěvky si můžete stáhnout níže
květen 08: zahájení školení k používání eLearningového kurzu a internetového portálu
květen 08: zahájení workshopů pro pedagogy - prezentace realizovaných projektů
duben 07: páté supervizní setkání lektorů pražských škol
únor 07: čtvrté supervizní setkání lektorů pražských škol
leden 08: zapojení dalších dvou pražských škol
prosinec 07: třetí supervizní setkání lektorů pražských škol
listopad 07: zahájení konzultací a supervizí na pražských školách
říjen 07: druhé supervizní setkání lektorů pražských škol
srpen 07: zpuštění prvních 3 lekcí elearningového kurzu s názvem "Co potřebuje učitel umět a znát, aby úspešně realizoval vyučovací projekt", kurz je přístupný po registraci na stránkách www.projektovevyucovani.cz
červenec 07: první supervizní setkání lektorů pražských škol
duben 07: vytištění projektových plakátků, náhled naleznete zde
březen 07: spuštění portálů o projektovém vyučování na www.projektovevyucovani.cz
březen 07: zveřejnění článku o projektovém vyučování v časopisu Rodina a škola, úryvek z článku naleznete zde
březen 07: zahájení školení pedagogických pracovníků na pražských školách
prosinec 06: zahájení tvorby elearningových lekcí
prosinec 06: zahájení přípravy obsahu školení pedagogických pracovníků
prosinec 06: výběr dodavatele elearningových kurzů
prosinec 06: zahájení projektu pro mimopražské školy
září 06 - leden 07: vyškolení 15 nových lektorů pro pražské školy
září 06 - prosinec 06: vstupní analýza na 15 pražských školách
srpen 06 - leden 07: programování internetového portálu
srpen 06: zahájení projektu

Kdo projekt realizuje?

 •  Erudis, o.p.s.
 •  Občanské sdružení JOB - www.jobos.cz

Kdo projekt financuje

Projekt byl podpořen v rámci opatření 3.1 Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3. Je financován z Evropského sociálního fondu, rozpočtu České republiky a rozpočtu hlavního města Prahy. Evropský sociální fond napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.
Více informací o ESF viz www.esfcr.cz.

logo_esf.jpg logo_eu.gif logo_mhmp.gif vlajka_cr.jpg

 

Materiály ke stažení

Plakat PDF, 1,3 MB

Příspěvky ze závěrečné konference

Příspěvky panelistů ZIP, 247,1 KB

Prezentace projektů ZIP, 15,5 MB

Instruktáž k výstupům projektu

Jak pracovat s internetovým portálem a eLearningov ZIP, 83,9 MB