Lidé a získané poškození mozku

O projektu

Projekt "Lidé a získané poškození mozku v sítích ČR" je zaměřen na přenos zahraničního know-how  v práci s cílovou skupinou zdravotně postižených osob, jejich rodinných příslušníků i odborných pracovníků, kteří se jim věnují.    

Cíle projektu

  • Vytváření komplexních přístupů v rámci zahraniční, mezioborové a republikové spolupráce.
  • Zlepšení uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce pro osoby se získaným poškozením mozku
  • Rozvoj kompetencí, dovedností a vědomostí odborných pracovníků i jejich motivace pro práci v multidiciplinárních týmech.

Komu je projekt určen

  • Osobám se zdravotním postižením a jejich rodinným příslušníkům z Libereckého, Ústeckého a  Plzeňského kraje a hl. m. Prahy.
  • Odborným pracovníkům, kteří pracují s cílovou skupinou osob se získaným poškozením mozku.

Jak projekt probíhá

V rámci projektu budou realizovány stáže a odborné konference, budou realizovány plány komplexní následné péče a plán profesní podpory a rozvoje u osob se ZPM a jejich pečujících blízkých, v závěru projektu budou propagovány a šířeny výstupy projektu. Je zde kombinováno odborné know-how ze zahraničí, odborné přednášky a konference, určené pro vzdělávání rodin osob se ZPM v ČR i pracovníků organizací, které jim poskytují služby, a přímá práce s osobami se ZPM na jednotlivých pracovištích v ČR, díky kterým se budou zároveň vytvářet důležité sítě pro předávání zkušeností, informací a výsledků práce. V projektu bude pilotně podpořeno 30 osob se ZPM, 30 rodinných příslušníků osob se ZPM (osob pečujících o osobu blízkou). Hlavním realizátorem je společnost Erudis, o.p.s., český partner Ergo AKTIV a zahraniční partner GTB - Gemeinnützige Therapiezentren Bonn. Projekt probíhá od prosince 2012, jeho délka je 24 měsíců.

Kontakt

Mgr. Kateřina Lišková, kliskova@erudis.cz

Kdo projekt financuje

esf_eu_oplzz.jpg
 
Projekt je financován prostřednictvím programu OPLZZ z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.