Internetové kluby při ZŠ

O projektu

Projekt "Internetové kluby při ZŠ" je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ v oblasti informačních a komunikačních technologií. Do projektu je zapojeno 10 základních škol ze Středočeského kraje.

Cíle projektu

  •     Přispět ke zlepšení podmínek pro využívání ICT a eLearningu ve školách
  •     Pomoci žákům v rozvoji počítačové a informační gramotnosti
  •     Podpořit profesní rozvoj zapojených pedagogických pracovníků

Komu je projekt určen

  •     Žákům 2. stupně základních škol Středočeského kraje
  •     Pedagogickým pracovníkům základních škol Středočeského kraje

Jak projekt probíhá

Projekt je realizován na školách formou nepovinných předmětů, odpoledních aktivit i činností v rámci výuky, které jsou zaměřeny jednak na rozvoj ICT dovedností žáků, jednak na zlepšování kompetencí žáků pro studium pomocí ICT prostředků a eLearningu. Aktivity zajišťují pedagogové z jednotlivých škol. V rámci projektu budou od září 2009 vyhlašovány žákovské soutěže a vzdělávací akce pro pedagogy. V rámci projektu vzniknou metodické materiály a nové eLearningové aplikace. Projekt probíhá od dubna 2009, jeho délka je 32 měsíců.

 

Kdo projekt financuje

logo_esf_opvk_2011.jpg

 Tento projekt je  spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

www.esfcr.cz          www.strukturalni-fondy.cz           www.msmt.cz