Internetové kluby - Praha

O projektu

Projekt "Internetové kluby" je zaměřen na podporu počítačové a informační gramotnosti, komunikačních dovedností a kompetencí žáků, kteří mají nějakým způsobem ztížené podmínky pro vzdělávání.

Cíle projektu

  •     Pomoci žákům v rozvoji počítačové a informační gramotnosti
  •     Přispívat ke zlepšení jejich komunikačních dovedností
  •     Posílit předpoklady zúčastněných žáků pro jejich další studium
  •     Podpořit profesní rozvoj pedagogických pracovníků

Komu je projekt určen

  •     Žákům 2. stupně pražských základních škol
  •     Pedagogickým pracovníkům pražských základních škol

Jak projekt probíhá

Na školách zapojených do projektu jsou v rámci odpoledních aktivit otevřeny internetové kluby, ve kterých se děti pod vedením lektorů učí pracovat s internetem jako vzdělávacím, informačním a komunikačním nástrojem. V klubech se děti mohou připravovat do školy, učit se nové věci na počítači a internetu, doučovat se, vytvářet práce do soutěží. Projekt probíhá od října 2008 do září 2010.

Kdo projekt financuje

3_loga_velikost_10.jpg

PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI.
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND.  
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM,
STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR  A ROZPOČTEM HL. M. PRAHY.

 

 
www.internetovekluby.cz