Projekty

Probíhající projekty

Let's speak together

Cílem projektu je podpořit a zkvalitnit výuku cizích jazyků, především AJ (ale i NJ) ve školách prostřednictvím zapojení rodilých mluvčí do výuky a pomáhat se zaváděním nových metod do výuky (zejména se jedná o metodu CLIL).
Dalším důležitým cílem projektu je internacionalizace škol (především jejich metodická podpora při tvorbě mezinárodních projektů) a podpora učitelů formou prohlubování jejich cizojazyčných kompetencí.

 

Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě

Cílem projektu je rozvíjet spolupráci vědecko-výzkumných institucí, základních a středních škol, vysokých škol a dalších institucí. Hlavní řešitelem projektu je Česká geologická služba. Erudis, o.p.s. v projektu zajišťuje vzdělávání pedagogů a žáků ZŠ a SŠ a podporujeme zájem o věděcko-výzkumnou činnost v oblasti přírodních věd.  více o projektu 


Psychologie jinak  

"Psychologie jinak" - projekt na podporu DVPP a výuky psychologie na středních školách. V roce 2013 byl dokončen pilotní běh projektu, nyní jsou workshopy otevřené pro všechny zájemce.       více o projektu

Lidé a získané poškození mozku v sítích ČR

Projekt "Lidé a získané poškození mozku v sítích ČR" je zaměřen na přenos zahraničního know-how  v práci s cílovou skupinou zdravotně postižených osob, jejich rodinných příslušníků i odborných pracovníků, kteří se jim věnují. více o projektu

Dokončené projekty

Metody aktivního učení na ZŠ

Projekt „Podpora ZŠ při zavádění vyučovacích metod rozvíjejících klíčové kompetence žáků" byl zaměřen na zkvalitnění výuky na 11 základních školách a gymnáziích v Královéhradeckém kraji. Školám a pedagogům byla poskytnuta také podpora při zavádění projektového vyučování a integrované tematické výuky. více o projektu

Internetové kluby při ZŠ

Projekt "Internetové kluby při ZŠ" spočíval ve zvyšování kvality vzdělávání na ZŠ v oblasti informačních a komunikačních technologií. Do projektu bylo zapojeno 10 základních škol ze Středočeského kraje. více o projektu

Internetové kluby Praha

Projekt Internetové kluby podporoval rozvoj informační a počítačové gramotnosti, komunikačních dovedností a studijních kompetencí znevýhodněných dětí 2. stupně ZŠ. Projekt navazoval na úspěšný projekt Internetové kluby ČH@VE, do jeho aktivit bylo zapojeno 10 pražských základních škol. více o projektu

Internetové kluby Čh@ve

Projekt Internetové kluby ČH@VE podporoval rozvoj informační a počítačové gramotnosti dětí 2. stupně ZŠ, které mají ztížený přístup k moderním informačním technologiím. Projekt se dále zaměřil na vzdělávání pomocí moderních metod s využitím elearningu. více o projektu

Projektové vyučování

Projekt „Projektové vyučování a integrovaná tematická výuka jako podpora zavádění a realizace ŠVP ZV“ reagoval na potřeby současného základního školství. Byl zaměřený na zkvalitnění výuky na základních školách prostřednictvím zavádění projektového vyučování a integrované tematické výuky jako jedněch z klíčových nástrojů realizace nové vzdělávací politiky. Jinými slovy: Pomocí projektu jsme učitelům usnadnili praktickou realizaci školních vzdělávacích programů a Rámcového vzdělávacího programu.
více o projektu