O společnosti

Obecně prospěšná společnost Erudis je poskytovatelem vzdělávacích služeb školám a jednotlivcům v České republice.

Erudis, o.p.s., je samostatnou právnickou osobou, jejíž práva a povinnosti upravuje zákon č. 248/1995 Sb. Obecně prospěšné služby, které naplňují statut Erudis, o.p.s., jsou poskytovány všem školám v České republice, jejich žákům a studentům nebo uchazečům o studium, stejně jako rodičům i širší veřejnosti. Služby jsou poskytovány buď zdarma, nebo za částečnou úhradu nákladů. Projekty, které společnost připravuje a realizuje, jsou financovány zejména z darů, grantů, dotací a z výnosů hospodářské činnosti.

Mezi hlavní činnosti Erudis, o.p.s., patří zejména:

  • realizace různorodých vzdělávacích projektů
  • poradenská činnost v oblasti vzdělávání
  • organizace vzdělávacích akcí a lektorská činnost