Aktuality

01/12/2014 Spolupráce neziskových organizací a škol

V prosincovém čísle měsíčníku Svět neziskovek byla formou článku uveřejněna 1. tisková zpráva o projektu Podpora učitelů při zavádění inovací do výuky.

Zpráva je uveřejněna také na našich webových stránkách zde

Zpět